ZWOLLE - Antea Realisatie BV is in opdracht van de gemeente Zwolle begonnen met de herinrichting van het Azaleapark.


In samenspraak met de buurt krijgt het park nieuwe paden en meer ruimte voor groen en spelen en behoud van het bestaande groen. Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is het realiseren van een nieuw speelveld dat tevens dienst doet als waterbuffer om in de toekomst waterlast in de wijk Assendorp te voorkomen. De werkzaamheden worden in diverse fases uitgevoerd. Eind maart 2023 moet het werk klaar zijn gereed. Aansluitend plant de ROVA in april 2023 het groen aan.

Onderstaand leest u meer over de aankomende werkzaamheden, de contactpersonen en de consequenties voor omwonenden.

  • Het Azaleapark wordt van 17 oktober tot april 2023 volledig afgesloten en afgeschermd door bouwhekken.
  • Hoewel het park volledig afgesloten wordt, blijven de achterpaden van de woningen aan de Tulpstraat en Anjeliersstraat bereikbaar, deels door middel van kunststof schotten die de gemeente plaatst.
  • Vanaf 17 oktober starten de herstelwerkzaamheden van de voetpaden aan de achterzijde van de woningen aan de Tulpstraat en Anjelierstraat. Deze werkzaamheden duren tot circa 5 november.
  • Vanaf 31 oktober a.s. start de gemeente met het opbreken van de parkeerplaats aan de Assendorperstraat en het vervangen van de huidige riolering onder het parkeerterrein. Vervolgens wordt de parkeerplaats volgens een nieuw ontwerp opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot ongeveer 10 december.
  • De 20 parkeerplaatsen in het park aan de zijde van de Assendorperstraat zijn in deze periode (17-10/10-12) niet bereikbaar of te gebruiken. Er komen informatieborden en de parkeerplaatsen worden afgezet.
  • De afvalcontainers blijven bereikbaar.
  • De laadpaal is in deze periode niet bereikbaar.

Contactpersonen

De werkzaamheden gaan gepaard met enige overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met:

  • Hans Simonse, uitvoerder Antea Realisatie, tel. 06-21 85 01 22
  • Richard van der Sligte, directievoerder Gemeente Zwolle, tel. 038-49 82 061 (e-mail azaleapark@zwolle.nl)