ZWOLLE - Gister stonden drie verdachten, waaronder een Youtuber, voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen het voorhanden hebben en afsteken van professioneel vuurwerk, zoals o.a. lawinepijlen en mortierbommen. Ook werd door verdachten een zware rookbom tot ontbranding gebracht, waardoor ernstige overlast ontstond. Zij hebben dit afsteken gefilmd en deze beelden op Youtube geplaatst. Een van de verdachten wordt tevens verweten een wapen en munitie voorhanden te hebben gehad.

YouTube is onder jongeren een zeer populair medium. Op dit medium worden helaas niet alleen legale vlogs getoond maar ook illegale praktijken, zoals het afsteken van illegaal vuurwerk onder hele gevaarlijke omstandigheden, door onder andere de drie verdachten van vandaag. De vlogs werden niet gemaakt door professionele gecertificeerde vuurwerkdeskundigen maar door de verdachten, jongens die volgens het OM het verstand missen om dit op een veilige manier te doen. “Dat één van hen niet gewond of gedood is tijdens de opnames is meer geluk dan wijsheid.”, aldus de officier.

Kortingscode om illegaal vuurwerk te bestellen

Bij het ‘levensgevaarlijk voordoen van uiterst dom gedrag’ is het volgens het OM bij dit kanaal niet gebleven. Er werd een kortingscode verstrekt om professioneel vuurwerk te bestellen, waarmee de drempel om dit te doen voor hun volgers op Youtube nog kleiner werd. “Verdachten wezen hen via hun kanaal eenvoudig de weg naar waar het zware massa-explosieve vuurwerk besteld kon worden en gaven nog korting ook. Het gevaarlijke hierbij is dat dit een link van een webshop in Polen betrof. Dit betekende dus ook dat het vuurwerk per post naar Nederland verzonden zou worden, met alle gevaren van dien. Bovendien werd een filmpje geplaatst waarin tips werden gegeven hoe je uit handen kan blijven van justitie. Aan alle kanten werden de jonge kijkers dus gestimuleerd om over te gaan tot het zelfstandig illegaal kopen van vuurwerk en het zo te doen dat ze niet gepakt werden.”, aldus de officier.

Het risico op nabootsing was levensgroot. Dat maakte ook dat het OM en de politie er alles aan gelegen was om gedurende het onderzoek dit kanaal zou snel mogelijk van YouTube te krijgen. Het kanaal werd in beslag genomen, de gegevens op het kanaal werden ontoegankelijk gemaakt en er werd een kort filmpje van de politie op het kanaal gezet.

Hoe zwaarder de lading, hoe groter de explosieve kracht en de risico’s
“Ik ga er geen doekjes om winden, ik ga u vandaag vragen dit kanaal te onttrekken aan het verkeer. Een YouTube kanaal waar op deze manier illegaal vuurwerk als het nieuwe normaal wordt getoond en het vuurwerk wordt aangeprezen, is iets wat het OM absoluut niet tolereert. Vuurwerk brengt in al die schakels van de keten, van productie tot ontbranding, ernstige gevaren voor de gezondheid en veiligheid met zich mee. Hoe zwaarder de lading, hoe groter de explosieve kracht en de risico’s. Jaarlijks vallen vele gewonden maar ook doden door het onkundig afsteken van professioneel vuurwerk. Daarnaast levert het grote materiele schade op aan openbare werken en huizen en een gevaarzetting voor hulpverleners die onbegrijpelijk is. Door voor te doen hoe het niet moet, zoals verdachten deden, hebben zij anderen in gevaar gebracht en aangezet tot strafbaar gedrag.”, aldus de officier.

Strafeisen

Bij de strafeisen houdt de officier rekening met de ouderdom van de zaak en daarom eist zij geen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Tegen de hoofdverdachte, degene die volgens het OM de filmpjes bedacht en het vuurwerk aanschafte, eist zij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast vordert zij een taakstraf voor de duur van 240 uur, te vervangen door 120 dagen vervangende hechtenis bij het niet voldoen.

De tweede verdachte, die tevens een wapen en munitie voorhanden had, hoorde dezelfde straf tegen zich eisen evenals onttrekking van het wapen en de munitie. “In zijn woning heeft een grote hoeveelheid vuurwerk opgeslagen gelegen. Gelukkig zonder direct omwonenden, want als dit mis was gegaan waren de gevolgen niet te overzien.”, aldus de officier.


Tegen de derde verdachte eist de officier een taakstraf voor de duur van 100 uur, te vervangen door 50 dagen vervangende hechtenis bij het niet voldoen. Van belang daarbij is volgens haar de houding van verdachte. Als hij had meegewerkt en een andere houding had aangenomen had deze zaak wat haar betreft ook buitengerechtelijk afgedaan kunnen worden. Tot slot kondigt de officier een ontnemingsvordering aan. Deze zal afzonderlijk worden behandeld.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.