ZWOLLE - De rechtbank Overijssel spreekt een 61-jarige man vrij van ontucht. De man verrichte seksuele handelingen met een vrouwelijk kerklid in de periode dat hij pastor was bij een geloofsgemeenschap. De rechtbank acht bewezen dat de man de seksuele handelingen verrichtte, maar oordeelt dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om vast te kunnen stellen dat de man zich in een rol van hulpverlener bevond en de vrouw een afhankelijkheidspositie had.

Vriendschappelijk contact
De man was van 1987 tot 2018 pastor bij een geloofsgemeenschap in Amersfoort en Zwolle. In zijn functie verzorgde de man evangelisatie activiteiten en was hij beschikbaar voor counselingsgesprekken met kerkleden. Eind 2014 kregen de man en de vrouw intensief contact, omdat het gerucht ging dat de vrouw een buitenechtelijke relatie had met een jongen uit de kerk. De voormalig pastor sprak de vrouw hier op aan en tijdens de gesprekken die zij hierover hadden kwamen ook andere onderwerpen aan de orde.

Tijdens deze gesprekken werd gesproken over problemen in het huwelijk van de vrouw, maar ook over de huwelijksproblemen en seksuele frustraties van de man. Er ontstond een vriendschappelijk contact tussen de twee. Naar oordeel van de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat de vrouw zich in een afhankelijkheidspositie bevond en de man de rol van hulpverlener had.