ZWOLLE - Het bestuur van de Isala Klinieken in Zwolle en de maatschap van medisch specialisten hebben terecht ingegrepen om het problematische werkklimaat binnen de vakgroep cardiologie van het ziekenhuis aan te pakken. Dat oordeelt de rechtbank Overijssel, nadat drie cardiologen het ingrijpen hadden aangevochten in kort geding. Volgens de voorzieningenrechter was sprake van een onaanvaardbare situatie waardoor de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar kon komen. Ingrijpen door het ziekenhuisbestuur was gerechtvaardigd en noodzakelijk.

Verbeterplan
Rondom de vakgroep cardiologie waren al langere tijd signalen van een onveilige werksfeer, onvoldoende transparante aansturing en zorgen rondom het opleidingsklimaat. De vakgroep kreeg de ruimte om op basis van onderzoek en een verbeterplan de situatie te verbeteren. Toen de situatie in september dit jaar niet voldoende was verbeterd, zegde een andere vakgroep binnen het Hartcentrum van het ziekenhuis het vertrouwen op in de vakgroep cardiologie. Dit - en aanhoudende signalen over een slechte werksfeer - was het sein voor het ziekenhuisbestuur om in te grijpen. Er werden een van buiten afkomstige voorzitter en vicevoorzitter voor de vakgroep aangewezen.

Ingrijpen was noodzakelijk
De cardiologen stapten naar de rechter omdat zij vinden dat het ziekenhuisbestuur en de maatschap niet bevoegd zijn om in te grijpen, en dat de vakgroep zelf gaat over het doorvoeren van verbeteringen en de benoeming van bestuursleden. Zij willen dat de maatregelen van het ziekenhuisbestuur en de maatschap worden teruggedraaid en dringen aan op mediation.

Het ziekenhuisbestuur en de maatschap voerden aan dat zij bevoegd waren tot het geven van aanwijzingen en dat de ontstane situatie ingrijpen noodzakelijk maakte. De kortgedingrechter gaat daarin mee: van lichtzinnig ingrijpen was volgens haar geen sprake.