OOST-NEDERLAND - “Een demonstratie is toegestaan binnen de grenzen van de wet, maar bij de acties op maandagavond was daar geen sprake van. De strafbare feiten die bij deze acties zijn gepleegd zijn onacceptabel!”, zegt waarnemend politiechef Gert Veurink naar aanleiding van de acties op maandagavond. De politie schaalt haar inzet op om meer onaangekondigde acties te voorkomen of daarbij in te grijpen. Waar dat niet mogelijk is, zal de politie onderzoek doen naar mogelijke strafbare feiten.


Op maandagavond is er in de eenheid Oost-Nederland op vijftien verschillende locaties afval gedumpt, brand gesticht of zijn er blokkades ontstaan door afval of landbouwvoertuigen. De onaangekondigde acties leidden tot grote hinder en op een aantal plaatsen tot onveilige situaties. De politie was aanwezig op alle locaties om de orde te handhaven en strafbare feiten te stoppen.

Twee aanhoudingen A50

Op de A50 hebben agenten twee verdachten aangehouden voor het dumpen van afval en brandstichting. Naast het afval was ook asbesthoudend materiaal onderdeel van de brandhaard. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor de gezondheid! Ook voor de hulpverleners die ermee in aanraking komen. De A50 is tijdens de nacht afgesloten voor opruimwerkzaamheden. Beide verdachten zitten vast en het onderzoek loopt.

Brandweerlieden gehinderd en/of belaagd

Op een aantal locaties is na het leggen van contact de blokkade beëindigd. Soms direct en soms na enige tijd. Op enkele andere locaties heeft de politie opritten van wegen geblokkeerd om te voorkomen dat er op de snelweg werd gereden door landbouwvoertuigen. Op drie locaties moest de politie de veiligheid van brandweerlieden waarborgen, omdat ze werden gehinderd en/of belaagd.