OOST-NEDERLAND - ​​​​​​​De leiding van de eenheid Oost-Nederland heeft de medewerker die december vorig jaar werd aangehouden op verdenking van corruptie ontslagen.


De zaak tegen de medewerker komt voort uit het landelijke onderzoek naar het onderschepte versleutelde berichtenverkeer van criminelen via EncroChat. Op 3 december 2020 werd hij in zijn woning aangehouden. Er waren pittige verdenkingen tegen de man: ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Na de voorgeleiding mocht hij de verdere rechtsgang in vrijheid afwachten. Het strafrechtelijk onderzoek is ondertussen afgerond. De zitting daarvan staat begin volgend jaar gepland.

Naast het strafrechtelijke onderzoek startte het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie een intern disciplinair onderzoek tegen de medewerker. Daarvoor werd hij buiten functie gesteld. Het interne onderzoek richtte zich vooral op het gedrag van de collega in relatie tot de normen en waarden van de politie. Volgens de politieleiding heeft het onderzoek voldoende feiten aan het licht gebracht die aanleiding zijn voor de zwaarste sanctie, namelijk onvoorwaardelijk strafontslag.

Beroepscode

De samenleving verwacht van politiemensen een voorbeeldfunctie. Zowel in het uniform als daarbuiten. Om medewerkers daarbij te helpen heeft de politie een beroepscode. Dit is een handleiding voor alle politiemedewerkers. In de beroepscode staan de kernwaarden van de politie en is beschreven wat die betekenen in het werk, maar ook daarbuiten.