ZWOLLE - Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 100.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank donderdag in Zwolle tegen een tandarts verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking en witwassen.

De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard uitgegeven door een bank in Andorra.

De man bleek geen opgaaf te doen van buitenlands vermogen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast leek hij werkzaamheden in Nederland te verrichten, maar bleek dat evenmin uit zijn ingediende aangiftes. Op basis van die informatie is door de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Belastingfraude
Uit het FIOD onderzoek is naar voren gekomen dat de man inkomsten uit werkzaamheden bij diverse Nederlandse tandartspraktijken niet vermeldde in zijn aangiftes inkomstenbelasting. Zo heeft de tandarts in de periode 2009-2014 voor meer dan 1 miljoen euro gefactureerd aan diverse Nederlandse tandartspraktijken met het verzoek de verschuldigde bedragen over te maken op een bankrekening in Andorra. Volgens een berekening van de Belastingdienst bedraagt het belastingnadeel over die jaren 469.580 euro.

Witwassen
Van zijn bankrekening in Andorra werd in de loop van de jaren geld opgenomen, meegenomen naar Nederland en in zijn woning verstopt. Ook werd geld doorgesluisd naar zijn Nederlandse bankrekeningen. Van de Nederlandse bankrekeningen betaalde hij onder meer de hypotheek van zijn woning en de huur van een appartement in Nederland. Een vorm van witwassen, aldus de officier van justitie.

Verdachte heeft zijn in Nederland verdiende gelden opzettelijk laten uitbetalen op een bankrekening in Andorra, ver buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst. Een land waar destijds ook nog een bankgeheim gold. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte welbewust zijn frauduleuze handelingen jaar na jaar voortgezet. De fraude is alleen beëindigd dankzij het ingrijpen van de FIOD en het OM.

De eis van een onvoorwaardelijke celstraf en een geldboete zijn volgens de officier van justitie op zijn plaats gezien de ernst van de feiten, de hoogte van het nadeelbedrag en de lange periode dat verdachte zo frauduleus heeft gehandeld.

De rechter doet 4 februari uitspraak.