STEENWIJKERLAND - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een man uit Steenwijkerland. De man wordt ervan verdacht een vervalsing van Van Goghs ‘De Oogst’ als authentiek werk te hebben aangeboden aan diverse kunsthandelaren in binnen- en buitenland. Om de echtheid van het doek aan te tonen gebruikte verdachte vervalste documenten. Verdachte vroeg een bedrag van 15 miljoen euro voor het schilderij.


“In de kunstwereld gaat veel geld om. Een nieuwe Van Gogh is sensationeel en wereldnieuws. Wat helaas ook regelmatig in het nieuws komt zijn kunstvervalsingen. Het schilderij waar het in deze zaak om gaat is niet echt. De taxatiewaarde ligt thans op € 250,00”, zo leidde de advocaat-generaal het requisitoir in. Een aanzienlijk verschil met het bedrag dat voor het doek werd gevraagd.

Een commissionair deed eind juni 2015 aangifte van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte. Hij had een voorstudie van een Van Gogh aangeboden gekregen. Voor twee kunsthandelaren gold hetzelfde. De man uit Steenwijkerland overhandigde hen ook een authenticiteitsdocument en een brief uit naam van het Van Gogh Museum (VGM). In de brief stond dat het museum het werk toeschrijft aan Van Gogh.

Echter, bij navraag door de commissionair bij het VGM, bleek het om vervalste documenten te gaan. De valse brief bleek een bewerking van een eerder verzonden brief van het VGM waarin het schilderij, na een beoordeling, juist niet aan Van Gogh werd toegeschreven. De kunsthandelaren meldden zich daarop bij de politie. Het museum zelf deed ook aangifte bij de politie in verband met de vervalste documenten, waarbij de naam van het VGM onrechtmatig gebruikt is.

Vanuit verschillende landen is interesse getoond voor het door verdachte aangeboden werk. Bij de verdachte zijn verschillende contracten en versies van contracten tussen hem en potentiële kopers aangetroffen. Dat verdachte stelt geen weet te hebben van de op zijn computer aangetroffen documenten is wat het OM betreft ongeloofwaardig. Verdachte heeft immers na de conclusie van het VMG dat het schilderij geen echte Van Gogh betrof alsnog gepoogd het doek als dusdanig te verkopen.

De rechtbank veroordeelde verdachte tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie had een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk geëist. Verdachte ging tegen die uitspraak in hoger beroep.