OLST - Een 39-jarige judotrainer is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Een lange periode maakte hij zich schuldig aan het plegen van meerdere zedenfeiten bij vier minderjarige slachtoffers. Naast de gevangenisstraf legt de rechtbank de man een beroepsverbod op om sport te geven aan minderjarigen voor 5 jaar en moet hij in totaal een schadevergoeding betalen van 13.050,00 euro.


Judotrainer

De man heeft een lange tijd een relatie gehad met één van de minderjarigen, die hij in zijn hoedanigheid als judotrainer leerde kennen. Stap voor stap zocht hij toenadering, waarna er verschillende seksuele handelingen tussen hen hebben plaatsgevonden. Het minderjarige meisje was bang om haar trainer teleur te stellen of te verliezen. Dat het meisje gevoelens voor de man had en – mede – daardoor vrijwillig heeft meegewerkt aan het voldoen aan zijn behoeften, doet niets af aan het strafbare karakter van zijn handelen. Het meisje verkeerde vanwege haar jonge leeftijd immers in een kwetsbare positie en was niet of minder in staat om aan het handelen van de man weerstand te bieden. Hij heeft dan ook misbruik gemaakt van de vertrouwenspositie die hij vanuit zijn functie als judotrainer had. In zijn functie heeft hij eveneens misbruik gemaakt van drie andere meisjes. Door zijn eigen gedrag verkeerde de man steeds opnieuw in vergelijkbare situaties waarvoor hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft willen nemen.

Laten leiden door bevrediging van eigen behoeften

De man heeft de lichamelijke integriteit van de slachtoffers geschonden en hun seksuele ontwikkeling verstoord. Dit alles heeft een grote impact op de levens van de meisjes en hun familie en vrienden. Namens twee slachtoffers is dit tijdens de terechtzitting ook treffend onder woorden gebracht. De man had beter moeten weten, maar hij heeft zich enkel laten leiden door de bevrediging van zijn eigen behoeften. De nadelige gevolgen en de (emotionele) schade voor de slachtoffers heeft de man bewust op de koop toegenomen. Het is kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie, waarbij hij tevens het imago van judo – als verdedigingssport – in zijn algemeenheid heeft beschadigd. De rechtbank rekent dit alles verdachte zwaar aan.